برگزاری نمایشگاه سلیمانیه 1388

نمایشگاه سلیمانیه –منطقه کردستان عراق

شرکت شکلی با رویکرد صادرات و معرفی هر چه بیشتر محصولات خود و شرکت های زیر مجموعه در پنجمین نمایشگاه بین المللی کردستان عراق –سلیمانیه در سال 2009میلادی (1388هجری شمسی) شرکت نمود.

 

برگزاری نمایشگاه دبی

نمایشگاه دبی

حضور گسترده و قدرتمند شرکت شکلی در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی دبی به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی در منطقه خاورمیانه با حضور پر رنگ و پر رونق شرکت همراه بوده است. نمایشگاه بین المللی دبی در سال  2009میلادی (1388 هجری شمسی) برگزار شده است.

 

برگزاری نمایشگاه سیب طلایی 1388

>دومین نمایشگاه محصولات فراسودمند

شرکت شکلی در دومین نمایشگاه محصولات فرسودمند موفق به دریافت تندیس و لوح این نمایشگاه برای محصول عسل کرم خود شد.