نشان ها

شرکت شکلی در طول سالها فعالیت خود موفق شده است دهها عنوان و نشان را از مراکز معتبر داخلی و خارجی دریافت کند.

 

شما می توانید برخی از این نشان ها را در اینجا مشاهده کنید.(درصورتی که می خواهید با سایز بزرگ مشاهده کنید بر روی تصاویر کلیک کنید)