ارتباط با صفا پخش

آدرس دفتر مرکزي: تهران – چهارراه پارک وي- روبروي هتل استقلال- کوچه تير – پلاک 3


تلفن: 62-22047761 / 27و22038823
فاکس: 22028916


 

مرکز توزيع: تهران – کيلومتر15 جاده مخصوص کرج- خيابان 52(جامگان)- شرکت صفاپخش
تلفن: 24-44195021
فاکس: 44195026

 

شرکت مواد غذایی صفاپخش – مرکز گیلان
دفتر پخش: رشت، میدان انتظام (رازی)، خیابان شیون فومنی، شهرک صنعتی
سفیدرود، میدان سوم
تلفن: 33448554-013

شرکت مواد غذایی صفاپخش – مرکز خراسان  
دفتر پخش: مشهد، جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، خیابان کارگر شمالی،
نبش خ 17، قطعه 28
تلفن: 32454344،46-051
دورنگار: 32453345-051

شرکت مواد غذایی صفاپخش – مرکز اصفهان  
دفتر پخش: اصفهان، خیابان جهاد، کوچه شادآب، نبش بن بست کمال  
تلفن: 32363942-031
دورنگار: 32346276-031