روغن حیوانی شکلّی از کره بدون نمک صد در صد خالص بدست می آید که حاوی 8/99 درصد چربی شیر  و 2/0 درصد آب و سایر مواد ارزشمند غذایی است. چربی این فرآورده، چربی خالص شیر است که حاوی  کاروتن ،ویتامین های A,D,E,K.و اسید های چرب سلامتی بخش برای بدن می باشد.

خارج از يخچال در محيطي خشک و خنک و به دور از نور آفتاب نگهداري شود. براي انتقال روغن از قاشق خشک و تميز استفاده کنيد در  غير اين صورت طعم و کيفيت آن نا مطلوب خواهد شد.